Đầu năm 2021, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội đề xuất việc hợp tác với Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội , tổ chức sinh viên khoa Trung của trường làm video ngắn kể chuyện Trung Quốc , giới thiệu văn hóa Trung Quốc. Tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam vẫn trong giai đoạn không thể coi thường, hai bên đã khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh, sau hơn nửa năm hợp tác chặt chẽ, cuối cùng đã có thành quả hợp tác 12 video gồm: "Võ thuật Trung Quốc", "Sắc đỏ Trung Hoa", "Bánh chẻo Trung Quốc", "Bánh chưng Trung Quốc", "Lẩu Trung Quốc", "Những điều thú vị của Văn hóa ẩm thực Trung Quốc", "Đọc và thưởng thức câu đối mừng xuân", "Du Văn miếu thưởng chữ Hán ", " Nghệ thuật cắt giấy ", "Đàn tranh của Trung Quốc", "Phượng Hoàng cổ trấn" và " Quế Lâm tuyệt đẹp" v.v...... Video trình thuật bằng tiếng Trung Quốc, lời thoại bằng chữ Việt, Trung tâm Văn hòa và Trường đồng kiểm soát về nội dung và chất lượng. Trung tâm Văn hóa đã tổ chức tuần trình chiếu video ngăn với tựa đề “ ‘Tôi nói tiếng Trung, tôi kể chuyện Trung Quốc’ ” trên trang facebook của mình để quảng bá thành quả hợp tác lần này vào ngày 25-30 tháng 10. Đây là một thử nghiệm sáng tạo về việc truyền bá và giao lưu văn hóa. Học sinh thanh niên cùng chia sẻ văn hóa đa màu của văn hóa Trung Hoa với dân chúng Việt Nam qua việc học tập tiếng Trung và chế xuất ra video sẽ ích cho việc tăng hiểu biết về nhau và tương thông về long dân hai nước. Chương trình lần này giành sự quan tâm nồng nhiệt của dân chúng Việt Nam, cư dân mạng không ngừng bày tỏ cảm xúc ủng hộ.