Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội
Trụ sở lâm thời: P.105 Nhà 2G,Khu Đoàn Ngoại Giao 298 Đường Kim Mã, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội
Điện thoại(TEL):024- 32676002
Email:ccchn@chinaculture.org
Facebook:https://www.facebook.com/ChinaCulturalCenterinHanoi/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCtGtnk-D6IfQ2lTkmf--nnw  (ccc hn)
Tiktok:    https://vt.tiktok.com/UFndMC/
Twitter: https://twitter.com/ccchanoi
Instagram: https://www.instagram.com/ccchanoi/
Wechat: