Hoan nghênh tất cả mọi người tham gia hoạt động sưu tầm những tác phẩm “ Cuộc găp gỡ tình cờ của tôi và Trung Quốc” do CCTV.com của Trung Quốc phát động.
 
 Chủ đề sưu tầm các tác phẩm :thể hiện tài năng liên quan đến văn hóa Trung Quốc,kể câu chuyện có liên quan đến Trung Quốc của bạn, khoe ảnh của bạn với gấu trúc-quốc bảo của Trung Quốc,hoặc các chủ đề khác liên quan đến Trung Quốc.
Yêu cầu đối với tác phẩm: Video HD (thời lượng hơn 45 giây) hoặc hình ảnh (kèm thông điệp trong vòng 100 từ)
Hạn cuối: 31/01/2021. Có cơ hội giành được các giải thưởng bất ngờ!
Mời các bạn gửi tác phẩm về hòm thư của Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội: ccchn@chinaculture.org